Výbor spoločnosti

Ing. Ondrej Čopjak
predseda
Ing. Pavol Šatala
podpredseda
Dr. Juraj Tomeček
František Chamila
Michal Ridzik

Dozorná rada

Jozef Tomeček
predseda
Milan Paludka
Zuzana Vojčeková

Odborný lesný hospodár

Ing. Ondrej Kopaničák

Lesník

Ing. Marek Tomeček

Ekonóm

Ing. Ján Šatala