Verejné obstarávanie

Obnova lesných porastov
Predmetom zákazky sú ozdravné opatrenia v lesoch Spoločnosti lesomajiteľov, p.s. Ihľany. Medzi aktivity predmetu zákazky patrí príprava plôch, zalesňovanie, ochrana proti burine, ochrana proti zveri, výchovné zásahy, ochrana proti hmyzu.
Viac info tu!